പ്രധാനമന്ത്രിയെയും ഐഎസ്ആർഒയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും അഭിനന്ദിച്ച് ഭൂട്ടാൻ പ്രധാനമന്ത്രി

പ്രധാനമന്ത്രിയെയും ഐഎസ്ആർഒയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും അഭിനന്ദിച്ച് ഭൂട്ടാൻ പ്രധാനമന്ത്രി

ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ വിക്രം ലാൻഡർ ഇറങ്ങണമെന്നും, അതിൽ നിന്നും പ്രഗ്യാൻ റോവർ പുറത്തിറങ്ങി നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് തിരിച്ച് ലാൻഡറിൽ തന്നെ എത്തണം എന്നും, മിഷൻ വിജയകരമാകണമെന്നും ഒക്കെ ഭാരതീയർ എല്ലാവരും തന്നെ ഒരേ മനസ്സോടെ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യമാണ്. അതിനായി ഈ ഭൂഗോളത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന ഭാരതീയരിൽ പലരും പ്രാർത്ഥനകൾ വരെ നടത്തുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ദുർഭാഗ്യവശാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായില്ല. ചന്ദ്രയാൻ 2  എന്ന നമ്മുടെ സ്വപ്ന മിഷന്റെ ഭാഗികമായ വിജയത്തിലും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഐഎസ്ആർഒ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയും ആശ്വാസവാക്കുകൾ കൊണ്ട് മൂടുകയുമാണ് ഉണ്ടായത്. 

മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക രംഗങ്ങളിൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരും മന്ത്രിമാരുമൊക്കെ പരസ്പരം അഭിനന്ദനങ്ങൾ കൈമാറാറുണ്ട്. ഭൂട്ടാന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ലോത്തെ ഷെറിങ്ങ് ഭാരതത്തിന്റെ ചന്ദ്രയാൻ 2 മിഷനുമേൽ നല്ലവാക്കുകൾ ചൊരിഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെയും ഐഎസ്ആർഒയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ട്വീറ്റുചെയ്തു.