പുതിയ ഫീച്ചറുമായി ഫെയ്സ്ബുക്ക് രംഗത്ത്

 പുതിയ ഫീച്ചറുമായി ഫെയ്സ്ബുക്ക് രംഗത്ത്

പുതിയ ഫീച്ചറുമായി ഫെയ്സ്ബുക്ക് രംഗത്ത്. പുതിയ പോസ്റ്റ് ഫോര്‍മാറ്റിങ് രീതി ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്കുവേണ്ടി അവതരിപ്പിച്ചു.മാത്രമല്ല, ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിനുകളെ സഹായിക്കാനായിട്ടാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പുതിയ ഫീച്ചര്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, പുതിയ ഫീച്ചറിലൂടെ ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിനുകള്‍ക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഗ്രൂപ്പുകളെ അഡ്മിനുകള്‍ക്ക് എളുപ്പത്തില്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ഇതുവഴി കഴിയും. മാത്രമല്ല, ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരംഗം നിയമം ലംഘിച്ചാല്‍ അത് അറിയിക്കുന്നതിനും അഡ്മിന്‍ പ്രവര്‍ത്തന ലോഗില്‍ തീയതി പ്രകാരം ഫില്‍ട്ടര്‍ ചെയ്യാനും മെംബര്‍ഷിപ് അപേക്ഷകള്‍ പേര് ഉപയോഗിച്ച് സെര്‍ച്ച് ചെയ്യാനും പുതിയ ഫീച്ചര്‍ വഴി കഴിയും. ഇതിനുപുറമെ, ഈ ഫീച്ചറിനു പുറമേ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്കും മെന്റര്‍ഷിപ് സൗകര്യവും ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അധികം വൈകാതെ നല്‍കും.

കൂടാതെ, അടുത്ത ഏതാനും മാസത്തിനുള്ളില്‍തന്നെ മെന്റര്‍ഷിപ് എല്ലാം ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്കും ലഭിക്കും. മാത്രമല്ല, നോര്‍ത്ത് ആന്റ് സൗത്ത് അമേരിക്കയിലുള്ളവര്‍ക്കായിരിക്കും ആദ്യം ലഭിക്കുക. എന്നാല്‍, ശരിക്കുള്ള തീയതി സംബന്ധിച്ച വിവരമില്ല. അതേസമയം,കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷമാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളില്‍ മെന്റര്‍ഷിപ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇതിനുപുറമെ,ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇത്.