വാട്സ്ആപ്പ് ടു സ്റ്റെപ്പ് വേരിഫിക്കേഷൻ അപകടത്തിൽ

വാട്സ്ആപ്പ് ടു സ്റ്റെപ്പ് വേരിഫിക്കേഷൻ അപകടത്തിൽ

വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് വാട്സ്ആപ്പ് ടു സ്റ്റെപ്പ് വേരിഫിക്കേഷൻ സംവിധാനം അവതരിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ ടു സ്റ്റെപ്പ് വേരിഫിക്കേഷൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്താല്‍ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും എന്നാണ് വാഷിംങ്ടണ്‍ പോസ്റ്റ് പറയുന്നത്.

ടു സ്റ്റെപ്പ് വേരിഫിക്കേഷൻ ഒരു പാസ് കോഡ് നൽകിയാണ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനു ശേഷം ഒരു ഇ മെയിൽ അഡ്രസ് കൂടി നൽകണം. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ പാസ് കോഡ് മറന്നു പോയാൽ ബാക്കപ്പ് മെയിൽ അയയ്ക്കുന്നത് ഇ-മെയിലിലേക്കാവും. എന്നാൽ പാസ് കോഡ് മറന്നുപോകുകയും ബാക്കപ്പ് ഇമെയിൽ ലഭിയ്ക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വാട്സ്ആപ്പ് ഡിലീറ്റാകുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്.

ടു സ്റ്റെപ്പ് വേരിഫിക്കേഷൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടെ വാട്സ്ആപ്പിൽ സ്ഥിരമായി പോപ്പ് അപ്പ് മെസേജുകൾ നിരന്തരം ശല്യം ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കും. എന്നാൽ ഇ മെയിൽ വാട്സ് ആപ്പ് വെരിഫൈ ചെയ്തതല്ലാത്തതിനാൽ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ അഡ്സ്ര് തെറ്റായാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് വെരിഫിക്കേഷനെ ബാധിക്കും