കുവൈത്ത് സ്‌പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പ്‌ വ്യവസ്ഥ അവസാനിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു

കുവൈത്ത് സ്‌പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പ്‌ വ്യവസ്ഥ അവസാനിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു

കുവൈത്ത് സിറ്റി: ജനസംഖ്യാ ക്രമീകരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സ്‌പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പ് വ്യവസ്ഥ കുവൈത്ത് അവസാനിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. പകരം ബദല്‍ സംവിധാനങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരാനാണ് കുവൈത്തിന്റെ തീരുമാനം. വിസ കച്ചവടവും മനുഷ്യക്കടത്തും കുവൈത്തില്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കുവൈത്ത് ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനമെടുത്തത്.

തൊഴില്‍ വിപണി പരിഷ്‌കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അഞ്ചു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായും സ്വദേശി വല്‍ക്കരിക്കുക എന്നതാണ് ജനസംഖ്യാക്രമീകരണപദ്ധതിയിലെ  പ്രധാന അജണ്ട. ഇതുമായി ചേര്‍ന്ന് പോകുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും സ്‌പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പിനു പകരം നടപ്പാക്കുന്ന സംവിധാനമെന്നും സൂചനയുണ്ട് . സ്പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പ് സമ്പ്രദായം ഇല്ലാതാകുന്നതോടെ ഐഎല്‍ഒ  പോലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളുടെ റാങ്കിങ്ങില്‍ മുകളിലെത്താന്‍ കുവൈത്തിന് സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് .