കാലവര്‍ഷം ഏറ്റവും അധികം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് കര്‍ഷകരെയാണെന്ന് വി.എസ്.സുനില്‍കുമാര്‍

കാലവര്‍ഷം ഏറ്റവും അധികം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് കര്‍ഷകരെയാണെന്ന് വി.എസ്.സുനില്‍കുമാര്‍

തിരുവനന്തപുരം:ഈ കാലവര്‍ഷത്തില്‍ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൃഷിനാശമാണ് കേരളത്തില്‍  ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് കൃഷിമന്ത്രി വി.എസ്.സുനില്‍കുമാര്‍. കേരളത്തിലുണ്ടായ മഴക്കെടുതി നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ ദേശീയ ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കണം. കൃഷി നഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാ കര്‍ഷകര്‍ക്കും സര്‍ക്കാര്‍ സഹായം ഉറപ്പാക്കും. ഈ കാലവര്‍ഷം ഏറ്റവും അധികം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്  കര്‍ഷകരെയാണെന്നും വി.എസ്.സുനില്‍കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.