ശബരിമല കർമസമിതിയുടെ ഹര്‍ത്താലുണ്ടാക്കിയ നഷ്ടം നികത്തണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

ശബരിമല കർമസമിതിയുടെ ഹര്‍ത്താലുണ്ടാക്കിയ നഷ്ടം നികത്തണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി: 2019 ജനുവരി രണ്ട്‌, മൂന്ന്‌ ദിവസങ്ങളിൽ ശബരിമല കർമസമിതി നടത്തിയ ഹർത്താലിലെ അക്രമങ്ങളിലെ നഷ്ടം കണക്കുകൂട്ടി ഇരകൾക്ക് നൽകണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. ഹര്‍ത്താലില്‍ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട പൊതു , സ്വകാര്യ സ്വത്തുക്കളുടെ നഷ്‌ടം കണക്കാക്കാൻ കമ്മീഷണറെ നിയമിക്കുമെന്നും ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു.

നിരവധി  പൊതു-സ്വകാര്യ സ്വത്തുക്കളും കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളും അന്ന്‌ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ക്ലെയിം കമ്മീഷണർ രൂപീകരണം സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ രജിസ്ട്രിക്ക് കോടതി നിർദേശം നൽകി.