അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള പരീക്ഷാ തീയതിയുമായി പി.എസ്.സി രംഗത്ത്

അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള പരീക്ഷാ തീയതിയുമായി പി.എസ്.സി രംഗത്ത്

കേരളത്തിലെ വിവിധ സര്‍വ്വകലാശാലകളിലെ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള പരീക്ഷാ തീയതി പി.എസ്.സി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജൂണ്‍ 15-ന് പരീക്ഷ നടത്താനാണ് തീരുമാനം. മാര്‍ച്ച് 23 മുതല്‍ ഏപ്രില്‍ 11 വരെ അപേക്ഷകര്‍ ഒറ്റത്തവണ റജിസ്‌ട്രേഷന്‍ പ്രൊഫൈല്‍ വഴി പരീക്ഷ എഴുതുമെന്നുള്ള കണ്‍ഫര്‍മേഷന്‍ നല്‍കണം. കണ്‍ഫര്‍മേഷന്‍ നല്‍കാത്തവരെ പരീക്ഷ എഴുതാന്‍ അനുവദിക്കില്ല.

അപേക്ഷ നല്‍കിയ 7.53 ലക്ഷം പേരില്‍ 6.25 ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍ കണ്‍ഫര്‍മേഷന്‍ നല്‍കിയാല്‍ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പരീക്ഷ നടത്താന്‍ സാധിക്കില്ല. അതിനാല്‍ ജൂണ്‍ 29-ന് രണ്ടാംഘട്ട പരീക്ഷ നടത്തുവാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

പരീക്ഷ സമയം : ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 മുതല്‍ 3.15 വരെ.