ഖോര്‍ഫക്കാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ സോഷ്യല്‍ ക്ലബില്‍ ഇന്ത്യന്‍ കോണ്‍സുലാര്‍ സേവനം 11ന്

ഖോര്‍ഫക്കാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ സോഷ്യല്‍ ക്ലബില്‍ ഇന്ത്യന്‍ കോണ്‍സുലാര്‍ സേവനം 11ന്

ഇന്ത്യന്‍ കോണ്‍സുലാര്‍ സേവനം 11നു രാവിലെ ഒമ്പതു മുതല്‍ ഉച്ചയ്ക്കു 12 വരെ ഖോര്‍ഫക്കാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ സോഷ്യല്‍ ക്ലബില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും.ഫോണ്‍. 0505795441, 050789762