സ്ഥിരമായ ഉറക്കക്കുറവ് വൃക്കയ്ക്ക് ദോഷം

സ്ഥിരമായ ഉറക്കക്കുറവ് വൃക്കയ്ക്ക് ദോഷം

സ്ഥിരമായ ഉറക്കക്കുറവ് വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. അമേരിക്കയിലെ ബെർഗാം ആൻഡ്‌ വിമൻസ്‌ ആസ്പത്രിയിലെ വിദഗ്‌ധരാണ് ഉറക്കമിളപ്പ് വൃക്കകളുടെ താളംതെറ്റിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.

ശരീരത്തിന്റെ തുലനാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നതിന് ഉറക്കത്തിന് പ്രധാന പങ്കുണ്ട്. അതിനാൽ ഇതിലുണ്ടാകുന്ന കുറവ് ആന്തരികാവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന താളംതെറ്റിക്കും. ഇത് ഏറ്റവും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നത് വൃക്കകളെയാണ്- പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ സിയറൻ ജോസഫ് മാക്മുള്ളൻ പറഞ്ഞു.

പതിനൊന്ന് വർഷത്തിനിടെ 4,238 പേരുടെ ഉറക്കവും വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് സംഘം പഠിച്ചത്.
ദിവസേന അഞ്ച് മണിക്കൂർ‌ മാത്രം ഉറങ്ങുന്ന സ്ത്രീകളുടെ വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ 65 ശതമാനം വരെ കുറവ് സംഭവിക്കുന്നതായി മാക്മുള്ളൻ പറഞ്ഞു.