ടാറ്റയുടെ ആൾട്രോസ് ഇ.വി വിണിയിലേക്ക് വരുന്നു 

ടാറ്റയുടെ ആൾട്രോസ് ഇ.വി വിണിയിലേക്ക് വരുന്നു 

ടാറ്റയുടെ ആൾട്രോസ് ഇ.വി വിണിയിലേക്ക് വരുന്നു. 300 കിലോ മീറ്റർ മൈലേജുമായാണ് വരവ്. അതായത്, ഇലക്ട്രിക് വാഹനരംഗത്ത് മുൻപേ ക്ലച്ചുപിടിക്കാൻ ടാറ്റയുടെ അഞ്ചു മോഡലുകളാണ് രംഗത്തെത്തുന്നത്. ഇതിൽ ആൾട്രോസ് 2019 പകുതിയോടെ നിരത്തിലിറങ്ങുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല, ആൾട്രോസ് ഇ.വി എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രീമിയം ഇലക്ട്രിക് കാറാണ് ടാറ്റയിൽ നിന്ന് വരുന്ന താരം. രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ വാഹനം വിപണിയിലെത്തുന്നതാണ്. 

എന്നാൽ ഇതിന് 10 ലക്ഷം രൂപയാണ് വില പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഒട്ടേറെ പ്രത്യേകതകളുമായാണ് ആൾട്രോസ് ഇവി എത്തുന്നത്. കൂടാതെ, ഫുൾചാർജ്ജ് ചെയ്താൽ 250- 300 കിലോമീറ്റർ വരെ ഓടാൻ കഴിയും. ഇതിനുപുറെമ, ഒരു മണിക്കൂർ സമയം കൊണ്ട് 80 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാനുമാകും. ജനീവ ഓട്ടോഷോയിൽ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ഈ മോഡൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ഈ വർഷം മധ്യത്തോടെ പുറത്തിറക്കുന്ന ആൾട്രോസ് ഹാച്ചിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിർമിച്ച ഇലക്ട്രിക് കാറാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത്.

കൂടാതെ, ആൽബട്രോസ് എന്ന മനോഹരമായ കടൽപ്പക്ഷിയുടെ പേരിൽ നിന്നാണ് ആൾട്രോസ് എന്ന പേര് ലഭിച്ചത്. മാത്രമല്ല, ഏറ്റവും വലുപ്പം കൂടിയ കടൽപ്പക്ഷിയാണിത്. ALFA (എജൈൽ ലൈറ്റ് ഫ്ളെക്സിബിൾ അഡ്വാൻസ്ഡ്) സാങ്കേതിക വിദ്യയോടെയാണ് ടാറ്റ ആൾട്രോസ് ഇവി അണിയിച്ചൊരുക്കുന്നത്. ഭാരം കുറഞ്ഞ മോഡുലാർ ഫ്ളെക്സിബിൾ ഫീച്ചറുകളാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത.