വിദേശ ഉംറ തീർത്ഥാടകരുടെ സർവീസ് ഫീസ് കുത്തനെ കൂട്ടി

വിദേശ ഉംറ തീർത്ഥാടകരുടെ സർവീസ് ഫീസ് കുത്തനെ കൂട്ടി

മനാമ: വിദേശങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ഉംറ വിസ സ്റ്റാമ്പിങ്‌ ഫീസ് സൗദി സർക്കാർ കുത്തനെ വർധിപ്പിച്ചു. 50 റിയാലിൽനിന്ന് 300 റിയാലായാണ് കൂട്ടിയത്. വർധിപ്പിച്ച നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. ഇന്ത്യയിൽനിന്ന്‌ ഉംറയ്‌ക്കെത്തുന്നവർക്ക് അധിക ബാധ്യതയുണ്ടാക്കുന്നതാണ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ തീരുമാനം. 

നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഉംറ വിസ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് പാസ്പോർട്ടിലെ സ്റ്റിക്കറിന് 50 റിയാലായിരുന്നു നിരക്ക്. ഇത് 300 റിയാലാക്കിയാണ് ഹജ്ജ് ഉംറ മന്ത്രാലയം വർദ്ധിപ്പിച്ചത്. ഇതോടൊപ്പം സേവന നികുതി കൂടിയാകുമ്പോൾ 500 റിയാലാകും ഫീസ്. നേരത്തെ ഇത് 250 റിയാലായിരുന്നു. കൂടാതെ തീർത്ഥാടകരുടെ വിമാന നിരക്കുകൂടിയാകുമ്പോൾ നിരക്ക് കൂടും.
 
ഈ വർഷംമുതൽ ഉംറ സേവനം പൂർണമായും ഓൺലൈൻ ആകുന്നതിനാൽ സൗദിയിലെ താമസ, യാത്രച്ചെലവുകൾ ഉംറ കമ്പനികൾ ഓൺലൈൻവഴി അടയ്ക്കണമെന്നാണ് നിർദേശം. ഫോർ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളാണ് താമസത്തിന് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. ഇതും ചെലവ് വർധിപ്പിക്കും. പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ വിമാന ടിക്കറ്റ് അടക്കം എഴുപതിനായിരത്തോളം രൂപ ചെലവുവരും. റമദാൻ സീസണിൽ ഇത്‌ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികമാകും. അതേസമയം, ആവർത്തിച്ച് ഉംറ നിർവഹിക്കാനെത്തുന്നവർക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ 2000 റിയാൽ അധിക ഫീസ് മന്ത്രാലയം പിൻവലിച്ചു.