സ‍ഞ്ജീവ് പുരിയെ  ഐടിസി സി .എം .ഡിയായി നിയമിച്ചു

സ‍ഞ്ജീവ് പുരിയെ  ഐടിസി സി .എം .ഡിയായി നിയമിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യൻ ടൊബാക്കൊ (ഐടിസി)  ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായി (സിഎംഡി) സഞ്ജീവ് പുരിയെ നിയമിച്ചു. നിലവിൽ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറാണ്. കമ്പനിയുടെ കമ്പനിയുടെചെയർമാനായിരുന്ന യോഗേഷ് ചന്ദർ ദേവേശ്വറിന്റെ നിര്യാണത്തെത്തുടർന്നാണ് പുരിയെ സിഎംഡി ആയി നിയമിച്ചത്. 2015 ൽ ഐടിസി യുടെ ബോർഡ് അംഗമായി നിയമിതനായ പുരിയെ 2018 മേയ് 16ന് മാനേജിങ് ഡയറക്ടറായി നിയമിച്ചു. 2017 ൽ സിഇഒ ആയി. ഐടിസിയുടെ എഫ്എംസിജി ബിസിനസ് പ്രസിഡന്റ്, ടൊബാക്കൊ വിഭാഗം ഡിവിഷനൽ ചീഫ് എക്സിക്യുട്ടീവ് എന്നീ നിലകളിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്